نازل پمپ بنزین چگونه متوجه قطع بنزین می شود؟

نازل پمپ بنزین چگونه متوجه قطع بنزین می شود؟

در پمپ بنزین ها برای دیدن قطع کن نازل باید انتهای لوله نازل را مشاهده نمایید. معمولا در انتهای لوله نازل، بسته به مکانیزم طراحی شده نازل در داخل لوله اصلی سوراخ یا لوله باریک دیگری قابل مشاهده است که این لوله در هنگام سوخت گیری وظیفه برگشت فراورده به هنگام رسیدن سوخت به محل سر نازل را دارد.

در حالت عادی لوله بوسیله هوا دارای فشار عادی اتمسفر می باشد که در هنگام رسیدن سوخت به سر نازل بنزین فراورده در داخل لوله قطع کن در جهت معکوس جریان حرکت کرده و باعث فشرده شدن دیافراگمی در بالای نازل شده که این دیافراگم با حرکت خود باعث بسته شدن دریچه عبور شیر داخل نازل می شود.

بارها برایمان این سوال پیش آمده است که نازل بنزین از کجا متوجه می شود که باید بنزین را قطع کند، شرکت فناوران نفت ابزار در این ویدیو به این سوال پاسخ داده است که در ادامه آن را مشاهده می نماییم.

 

نازل بنزین از کجا می فهمد باک خودرو پر شده و باید خروج سوخت را قطع نماید؟

در زمانیکه دیسپنسر فعال می شود، مکانیزم b-cap جریان سوخت را تشخیص می دهد و دسته را در موقعیت خود قفل می کند. سوخت در نازل قرار می گیرد. شما شاسی نازل را فشار می دهید و سوخت در سراسر مسیر خروجی جریان پیدا می کند و موجب مکش هوا در لوله ونتوری می گردد.

زمانیکه سوخت بالا بیاید، مسیر لوله ونتوری را مسدود و جریان هوا در لوله های ونتوری قطع می شود.این خلاء موجب انعطاف پذیری سریع دیافراگم به سمت بالا می شود و این مکانیسم اهرم را آزاد کرده و جریان سوخت را متوقف می کند.

دیسپنسر بنزین غیر فعال شده و فشار سوخت در نازل قطع می شود. این فرآیند موجب می شود تا اگر شاسی نازل فعال باشد نیز در زمان قرار گیری در دیسپنسر بنزین از خروج سوخت جلوگیری کند.