اولین جایگاه کوچک شهری در شهر اصفهان

اولین جایگاه کوچک شهری در شهر اصفهان

اولین جایگاه کوچک شهری در شهر اصفهان کلید خورد این طرح که یکی از مهمترین پروژه هایی است که با همکاری شهرداری اصفهان آقای جمالی نژاد انجام شد و بصورت چشمگیری مسافت سوختگیری وسایل نقلیه را کاهش داد .

دیگر خبری از صف های طولانی در جایگاه های سوخت در سطح شهر نیست و همین موجب باعث کاهش آلودگی هوا درکلان شهر اصفهان شده است .

به گفته علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهری پیش از این هر شهروند اصفهانی 10 دقیقه برای پیدا کردن و انتظار در جایگاه سوخت وقت می گذراند که این زمان با افتتاح جایگاه کوچک شهری به صفر رسیده است .

صلواتی عنوان می کند: بر اساس برآوردهای اولیه ۱۵۰ نقطه در شهر برای احداث این جایگاه های کوچک شهری پیش بینی شد که از بین آن ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، کاربری های شهری و مسائل ترافیکی و الزامات لازم در حوزه شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و ایمنی و آتش نشانی، ۵۰ نقطه در سراسر شهر برای این منظور مصوب شد .

جایگاه های کوچک شهری در بحث زیست‌محیطی به دلیل بهره‌مندی از سیستم بازیافت بخارات بنزین موجب جلوگیری از انتشار بخارات بنزین و سایر آلاینده ها در محیط جایگاه خواهد شد .

با کاهش مسیر تردد و سفرهای درون شهری که به قصد سوختگیری انجام می‌شوند، تاثیر به‌سزایی در کاهش مصرف اکسیژن و تولید گازهای سمی از قبیل منوکسیدکربن دارند.

جایگاه های کوچک سوخت شهری در اصفهان یکی از ابتکاراتی بود که توسط برند پتروآیریک به مدیریت مهندس مسعود فرقدانی و با همکاری شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار به مدیریت مهندس داوود خلیلی به مرحله طراحی ،ساخت و اجرا رسید تا اصفهان الگویی بزرگ برای دیگر کلان شهرها از جمله تهران گردد.

اولین جایگاه کوچک شهری در شهر اصفهان

اولین جایگاه کوچک شهری در شهر اصفهان کلید خورد این طرح که یکی از مهم ترین پروژه هایی است که با همکاری شهرداری اصفهان جناب آقای جمالی نژاد انجام شد و بصورت چشمگیری مسافت سوختگیری وسایل نقلیه را کاهش داد.

دیگر خبری از صف های طولانی در جایگاه های سوخت در سطح شهر نیست و همین امر باعث کاهش آلودگی هوا درکلان شهر اصفهان شده است.

به گفته علیرضا صلواتی معاون حمل و نقل و ترافیک شهری پیش از این هر شهروند اصفهانی ۱۰ دقیقه برای پیدا کردن و انتظار در جایگاه سوخت وقت می گذراند که این زمان با افتتاح جایگاه کوچک شهری به صفر رسیده است.

صلواتی عنوان می کند: بر اساس برآوردهای اولیه ۱۵۰ نقطه در شهر برای احداث این جایگاه های کوچک شهری پیش بینی شد که از بین آن ها با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی، کاربری های شهری و مسائل ترافیکی و الزامات لازم در حوزه شهرسازی، خدمات شهری، حمل و نقل و ترافیک و ایمنی و آتش نشانی، ۵۰ نقطه در سراسر شهر برای این منظور مصوب شد.

جایگاه های کوچک شهری در بحث زیست‌محیطی به دلیل بهره‌مندی از سیستم بازیافت بخارات بنزین موجب جلوگیری از انتشار بخارات بنزین و سایر آلاینده ها در محیط جایگاه خواهد شد.

با کاهش مسیر تردد و سفرهای درون شهری که به قصد سوختگیری انجام می‌شوند، تاثیر بسزایی در کاهش مصرف اکسیژن و تولید گازهای سمی از قبیل منوکسیدکربن دارند.

این جایگاه های کوچک سوخت در اصفهان یکی از ابتکاراتی بود که توسط برند پتروآیریک به مدیریت آقای مهندس مسعود فرقدانی و با همکاری شرکت مهندسی فناوران نفت ابزار به مدیریت آقای مهندس داوود خلیلی به مرحله طراحی، ساخت و اجرا رسید تا اصفهان الگویی بزرگ برای دیگر کلان شهرها از جمله تهران گردد.