پمپ بنزین کوچک شهری

پمپ بنزین کوچک شهری

شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار پس از بررسی های زیاد و براساس نیاز کشور به دلیل وجود پراکندگی جایگاه های سوخت در سطح کشور تصمیم به پیاده سازی و طراحی جایگاه های سوخت کوچک که فضای کمتری نسبت به جایگاه
های متداول در سطح شهر می گیرند، گرفت. پمپ بنزین های کوچک شهری همانند جایگاه های سنتی و مدرن می باشند. با این تفاوت که نیازمند به حداقل مساحت زمین هستند.

سرعت راه اندازی بالا و کاهش آلودگی هوا از ویژگی های بارز این جایگاه ها محسوب می شود. این جایگاه ها بدلیل داشتن سیستم بازیافت بخارات بنزین موجب جلوگیری از انتشار بخارات بنزین و سایر آلاینده ها در محیط جایگاه خواهد شد. با کاهش مسیر تردد و سفرهای درون شهری که به قصد سوخت گیری انجام می‌شوند، تاثیر به‌ سزایی در کاهش مصرف اکسیژن و تولید گازهای سمی از قبیل منوکسید کربن خواهد شد.

پمپ بنزین کوچک شهری
پمپ بنزین کوچک شهری

شهرداری محترم اصفهان با درک اینکه احداث پمپ بنزین بخشی از مبلمان شهری می باشد 40 نقطه از شهر را برای این احداث این جایگاه ها در نظر گرفت، که از ابتدای سال 94 تا اواخر آن توانست 17 جایگاه را به بهره برداری برساند. شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار بزرگترین تولید کننده انواع

  • جایگاه های توزیع سوخت
  • خودروهای سوخت رسان
  • پمپ بنزین پیش ساخته(سریع النصب)
  • جایگاه سوخت سیار کانتینری
  • جایگاه کوچک شهری
  • مخازن ذخیره سازی در غرب آسیا