طرح کهاب در جایگاه های سوخت الزامی شد

طرح کهاب در جایگاه سوخت

جنس بدنه سیستم بازیافت بخارات بنزین(کهاب) از ورق و فلز های تولید شده در شرکت مهندسی دانش بنیان فناوران نفت ابزار  می باشد.

الزامی شدن طرح کهاب در جایگاه های سوخت

سازمان محیط زیست بر اجرای سریع طرح کهاب در کشور با توجه به گازهای خطرناک منتشره از بنزین در هوا تاکید نمود. بزودی جایگاه های قدیمی باید به این سامانه ها مجهز و در صورت بی توجهی برای ادامه کار و دریافت مجوز با مشکل روبرو خواهند شد.

 

الزامی شدن طرح کهاب برای جایگاه داران پمپ بنزین
الزامی شدن طرح کهاب برای جایگاه داران پمپ بنزین

چرا باید از طرح کهاب استفاده کنیم؟

کهاب به معنی کاهش، هدایت، انتقال و بازیافت بخار بنزین است؛ هدف اصلی این طرح کاهش از دست رفتن بخار بنزین در مراحل مختلف سوختگیری است. با توجه به آنکه ترکیبات هیدروکربنی، سمی و فرار بوده و تمایل زیادی در جهت ترکیب با عناصر و مواد دیگر دارند که انتشار آنها در محیط، ترکیبات تازه ای را به وجود آورده است و همچنین آثار نامطلوب فیزیولوژیکی، زیست محیطی و اقتصادی را به دنبال خواهند داشت.

اجرای طرح کهاب از سال ۸۷ در کشور کلید خورد و تا سال ۹۰، سه هزار و پانصد جایگاه در مرحله نخست Stage1 به سیستم بازیافت بخارت بنزین مجهز شدند و در پی اجرای موفقیت آمیز مرحله نخست در جایگاه ها کنترل مقدار خروج بخار بنزین پروژه مرحله دوم و نصب سامانه کنترل انتشار بخار بنزین در حین سوخت گیری خودرو و بازیافت بخار بنزین در محل جایگاه در دستور کار قرار گرفت.

بمنظور جلوگیری از انتشار بخار موجود در باک خودروها به اتمسفر در زمان سوخت گیری، طرحی در دست بررسی بوده که با بهره جستن از نازل ها، شلنگ ها و ادواتی خاص، بخار متصاعده از باک خودرو را به سمت مخازن ذخیره زیرزمینی جایگاه هدایت می کند، پس از جمع آوری بخارات منتشرشده از باک خودروها و مخازن زیرزمینی جایگاه و هدایت آن به سمت نفتکش، نفتکش جهت سوختگیری مجدد به انبار نفت مراجعه کرده که با بهره جویی از طرح تکمیلی بازوهای بارگیری، بخار بنزین برای استحصال به واحد بازیافت بخار VRU به منظور استحصال مایع بنزین از بخار منتقل خواهد شد.

طرح ملی کهاب دارای مصوبه هیئت دولت بوده و محدوده عملکرد آن شامل تجهیز ٨٠ انبار نفت، ١٠ هزار نفتکش و ٣٤٠٠ جایگاه است، این طرح کمک شایانی در جلوگیری از آلودگی محیط زیست با بازیافت بخارات بنزین می کند که به همین دلیل شرکت محترم پالایش و پخش نفت استفاده از سیستم بازیافت بخارات بنزین را الزام دانسته و شرکت فناوران نفت ابزار به عنوان بزرگترین شرکت در زمینه تولید جایگاه های توزیع سوخت در خدمت است تا همچون دیگر خدمات در حوزه جایگاه سوخت این خدمت را نیز در اختیار شما قرار دهد.