تست مخازن تحت فشار 40 بار

تست مخازن تحت فشار 40 بار

در ویدیو قرار داده شده در بالا می خواهیم، تست مخازن تحت فشار که باید 40 بار فشار کاری را تحمل نمایند را انجام بدهیم. طبق استاندارد برای تست این مخازن باید 1.5 برابر فشار کاری را به این مخازن انتقال بدهیم. در صورتی که بار مخزن از 40 بار بگذرد، Safety Valve (شیر اطمینان) فشار کاری بیش از حد را از مخزن خارج می نماید و مخزن در معرض فشار بیش از 40 بار قرار نمی گیرد.

مراحل تست فشار مخازن (تحت فشار 40 بار)

 

مخازنی که داخل ویدئو مشاهده نمودید، با ورق آلومینیوم A570 (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) ساخته شده و دارای ضخامت 11 میلی متر و حجم 250 لیتر می باشند. این مخازن قادر هستند که تا 40 بار فشار باری را تحمل نمایند. در صورتی که این 40 بار از حد مجاز خودش گذر نماید، ما یک Safety Valve طراحی نموده ایم که فشار کاری بیش از حد را از خودش از طریق این شیر خارج می نماید و فشار باری کم می شود و در نتیجه مخزن آسیب نمی بیند.

طبق طراحی های انجام شده برای محل نصب دو عدد پایه بصورت شیب دار در زیر این مخازن قرار گرفته اند که در محل مورد نظر بتوانند به راحتی نصب گردند.